Bezpieczne hasła i ich przechowywanie

Temat bezpiecznych haseł można by długo opisywać, jednak skupię się na najważniejszych aspektach. Dobre tzn. mocne hasło powinno zawierać:

  • minimum 10 znaków
  • małe i duże litery
  • cyfry i znaki specjalne

Trzymając się tych trzech wytycznych, na pewno nasze hasło nie będzie można łatwo „złamać”, jednak musimy pamiętać jeszcze o kilku rzeczach:

  • hasło nie może zawierać naszego imienia, nazwiska, loginu
  • najlepiej jeśli hasło jest ciągiem znaków nie tworzących słowa
  • nie używamy jednego hasła do wszystkich logowań (e-mail, bank, komputer, portale społecznościowe, itp)

Wszystko fajnie, ale powiecie pewnie jak zapamiętać w takim razie tak długi ciąg znaków ze sobą nie powiązanych? W tym tkwi sekret, niech dla wszystkich ciąg znaków będzie przypadkowy a dla Ciebie nie. Nie idziemy tu w kierunku ciągu znaków np. „qwerty1” lub czegoś podobnego – takie ciągi znaków co roku królują na spisach najczęściej używanych haseł. Musicie wymyślić sobie klucz do hasła (np. niech to będzie co druga litera wybranego słowa, pomiędzy nimi mogą znaleźć się cyfry które dla nas coś znaczą, do tego np. trzeci, piąty i ósmy znak robimy z SHIFT’em – w ten sposób otrzymujemy mocne hasło, ciąg znaków nic nie mówiący a dla nas do wpisania bez większego problemu).
Oczywiście najlepiej byłoby mieć do każdego miejsca inne hasło, więc zaczyna nam się robić problem z zapamiętaniem jakie hasło mamy w jakim systemie. Tu przychodzi z pomocą program „KeePass” – program umożliwia zapisanie haseł i zaszyfrowania dostępu do takiego programu. Wystarczy na własnym komputerze zapisać wszystkie hasła i zawsze w bezpiecznym miejscu mamy do nich dostęp.

Uważajcie na logowanie się do różnych systemów nie na swoim komputerze. Ktoś może mieć uruchomiony program do czytania klawiatury i bez problemu otrzyma wasze hasło. Przeglądarki również posiadają funkcje zapamiętywania haseł i tam także bez problemu można odczytać zapamiętane dane logowania. W takich przypadkach na nic zda się nasze „silne” hasło jeśli podamy je komuś na tacy.

bezpieczne, mocne hasła; programy do przechowywania haseł